Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024

I. Dạng Content Storytelling “Tự do”:

* Bài thứ 1: Bấm để xem!

* Bài thứ 2: Bấm để xem!

* Bài thứ 3: Bấm để xem!

* Bài thứ 4: Bấm để xem!

* Bài thứ 5: Bấm để xem!

* Bài thứ 6: Bấm để xem!

* Bài thứ 7: Bấm để xem!

* Bài thứ 8: Bấm để xem!

* Bài thứ 9: Bấm để xem!

* Bài thứ 10: Bấm để xem!

* Bài thứ 11: Bấm để xem!

* Bài thứ 12: Bấm để xem!

* Bài thứ 13: Bấm để xem!

* Bài thứ 14: Bấm để xem!

* Bài thứ 15: Bấm để xem!

* Bài thứ 16: Bấm để xem!

* Bài thứ 17: Bấm để xem!

* Bài thứ 18: Bấm để xem!

* Bài thứ 19: Bấm để xem!

* Bài thứ 20: Bấm để xem!

* Bài thứ 21: Bấm để xem!


II. Dạng nội dung “Văn viết”:

* Tin dài (sâu): Bấm để xem!


* Bài phản ánh thứ 1: Bấm để xem!

* Bài phản ánh thứ 2: Bấm để xem!

* Bài phản ánh thứ 3: Bấm để xem!

* Bài phản ánh thứ 4: Bấm để xem!

* Bài phản ánh thứ 5: Bấm để xem!

* Bài phản ánh thứ 6: Bấm để xem!


* Bài phỏng vấn thứ 1: Bấm để xem!

* Bài phỏng vấn thứ 2: Bấm để xem!

* Bài phỏng vấn thứ 3: Bấm để xem!

* Bài phỏng vấn thứ 4: Bấm để xem!

* Bài phỏng vấn thứ 5: Bấm để xem!

* Bài phỏng vấn thứ 6: Bấm để xem!

* Bài phỏng vấn thứ 7: Bấm để xem!

* Bài phỏng vấn thứ 8: Bấm để xem!

* Bài phỏng vấn thứ 9: Bấm để xem!

* Hướng dẫn cách làm bài phỏng vấn: Bấm để xem!

* Hướng dẫn trả lời phỏng vấn PR (số 1): Bấm để xem!


* Bài phóng sự thứ 1: Bấm để xem!

* Bài phóng sự thứ 2: Bấm để xem!

* Bài phóng sự thứ 3: Bấm để xem!

* Bài phóng sự thứ 4: Bấm để xem!

* Bài phóng sự thứ 5: Bấm để xem!

* Bài phóng sự thứ 6: Bấm để xem!

* Bài phóng sự thứ 7: Bấm để xem!


Triết lý đào tạo của Giảng viên Trung Hiếu – Vietchuyennghiep.vn ACADEMY:

“Tri thức là thứ không thể “bổ đầu” ra mà nhét vào được!

Đi học là con đường ngắn nhất để các bạn tiếp cận tri thức. Nhưng nó chỉ thực sự chuyển hóa thành tri thức, kỹ năng chuyên môn của bạn, nếu như bạn chịu khó rèn luyện.

Tôi hỗ trợ góp ý, giải đáp, sửa bài lâu dài cho học viên!

Bởi thế, học tôi thì CHẮC CHẮN sẽ tiến bộ! Nếu không tiến bộ, đó là lỗi của các bạn!

Giờ thì… hãy kiên trì rèn luyện đi nào!”

Phương pháp đào tạo/nghiên cứu đúng + Sự nỗ lực (tức: Chịu khó thực hành) => Sự tiến bộ/Hiệu quả!