Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022

Kỹ năng Thuyết trình – Minh họa

1. Phần ứng biến của MC Trấn Thành sau khi lỡ hỏi “lố”:

2. Màn thuyết trình cảm xúc, ấn tượng về vấn đề việc làm – tỉ lệ thất nghiệp tại Davos 2019: